เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

  1. สามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันได้รับสินค้า
  2. สินค้าที่ส่งกลับมาเปลี่ยนจะต้องไม่ผ่านการใช้งานและอยู่ในสภาพเดิม
  3. กรณีสินค้ามีตำหนิ ไม่สมบูรณ์ / ส่งผิด Size ทางแบรนด์เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการเปลี่ยนสินค้า
  4. กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนรุ่น / เปลี่ยน Size สามารถเปลี่ยนได้ โดยค่าขนส่ง และส่วนต่างค่าสินค้า (ถ้ามี) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
  5. สินค้าทุกชิ้นมีรับประกัน 30 วัน หากเกิดชำรุดจากตัวสินค้า เช่นงานเย็บ , อะไหล่ชำรุดหรือเสียหาย ทางแบรนด์ยินดีรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ (หากเกิน 30 วันจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสภาพสินค้า)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า GraceGift Thailand เท่านั้น